صفحه نخست
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 1090
از طریق استخراج قلیایی از ماده اولیه لیگنیت (نوعی زغال قهوه ای) بسیار اکسیده آلمان بدست آمده است. این محصول طی هوموفیکاسیون شیمیایی و بیلوژیکی گیاهان و مواد آلی و در نتیجه فعالیت زیستی میکرو[..]