صفحه نخست
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 658
این فرآورده پتاسیم موردنیاز گیاه را فراهم می کند.. دسترسی به پتاسیم در خاک های سبک و شنی کم است.