صفحه نخست
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 506
این فرآورده آهن موردنیاز گیاه را فراهم می کند. باعث تأمین موادغذایی و تقویت عمومی گیاهان کشت شده می شود. همچنین باعث افزایش کیفیت و دوره ی انبارداری محصول می گردد.[..]