صفحه نخست
يكشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 717
اسیدهای هیومیک باعث بهبود جذب مواد مغذی و تحریک تولید آنزیم های گیاهی می شوند و از آن طریق باعث افزایش مقاومت گیاه در شرایط استرس مانند خشکسالی ، سرما و تأثیر عوامل بیماریزا می شوند و همچنین[..]