صفحه نخست
پنجشنبه ۰۶ فروردين ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 922
PhytoGreen – NPK Plus  برای استفاده در دامنه وسیعی از محصولات کشاورزی مناسب است و منبعی از مواد مغذی قابل جذب سریع را در دوره رشدونمو سریع گیاه یا در دوره های بحرانی محصول فراهم م[..]