صفحه نخست
ده علت برای رفتن به سمت کشاورزی ارگانیک.

 

۱-محصولات ارگانیک استانداردهای بیشتری دارند:


گواهی نامه های محصولات ارگانیک ، بعنوان بیمه هایی است که در توليد این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است.


۲-طعم غذاهای ارگانیک بهتر است:


گیاهان توليد شده به روش ارگانيك سالم تر بوده و بعنوان غذاهای خوشمزه تر برای تغذیه انسان و حیوانات ميتواند بکار رود.


۳-محصولات ارگانیک خطر بیماریها را کم می کند:


خیلی از مراكز حفاظت محیط زیست دریافته اند که مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها دارای اثرات سرطان زایی و بیماری زايي دارند. کشاورزی ارگانیک یکی از راههای کاهش مصرف سموم شیمیایی و كم كردن اين مواد به منابع آب ، زمین و هوا است.


۴-کشاورزی ارگانیک به منابع آبی احترام می گذارد:


برای حذف مواد شیمیایی آلوده کننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد.در كشاورزي ارگانيك اين موارد به درستي رعايت مي شود.


۵-کشاورزی ارگانیک باعث ایجاد خاک سالم می گردد:


خاک یکی از منابع اصلي زنجیره غذایی است و یکی از اصول کشاورزی ارگانیک ایجاد خاک سالم است.


۶-کشاورزی ارگانیک الگو برداري از طبیعت است:


کشاورزی ارگانیک برای اکوسیستم متعادل ارزش قایل است . طبیعت زنده نیز شامل تناوب كشت درمحصولات علوفه ای و استفاده از گیاهان پوششي و بقیه مناطق طبیعی است.


۷-کشاورزان ارگانیک هدایت کننده تحقیقات تازه هستند:


تولید کنندگان ارگانیک بعنوان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت کش ها و اثرات مضر بر محیط زیست هستند.


۸-تولیدکنندگان ارگانیک در جهت تنوع زیستی تلاش می کنند:از دست دادن تعداد زیادی از گونه ها ( تنوع زیستی) یکی از نگرانی های دانشمندان محیط زیست است . به همین دلیل خیلی از کشاورزان ارگانیک در صدد هستند تا گونه های معمولی و بومي را حفظ کنند.


۹-کشاورزی ارگانیک به حفظ سلامت جوامع روستایی کمک می کند:


کشاورزی ارگانیک به دلیل سطوح کم آن برای جوامع روستایی مفید است و به افزایش درآمد آنها منجر می گردد.


۱۰-تنوع غذاهاي ارگانیک


بهر حال بعضی از غذاهای ارگانیک بعنوان جايگزين قابل استفاده است و محصولات کشاورزی غیر غذایی ( صنعتی ) نیز در حال تبدیل شدن به توليد ارگانیک هستند مانند توليد پنبه ارگانيك و در نهايت توليد لباسهاي ارگانيك .

 

 

 

منبع

سایت اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران